Loading...

MARIO MLAKAR Partner

Mario zastupa domaće i inozemne fizičke i pravne osobe u parničnim, upravnim i prekršajnim postupcima te postupcima medijacije. Mario vodi složene građanske predmete, izrađuje pravne analize i pravna mišljenja, te svakodnevno savjetuje klijente u pogledu obveznopravnih, stvarnopravnih i statusnih odnosa, uključujući i pravne poslove vezane uz statusne promjene trgovačkih društava.

Područje rada

 • zastupanje u trgovačkim, upravnim i građanskim postupcima
 • obvezno i ugovorno pravo
 • stvarno i zemljišnoknjižno pravo
 • nasljedno i obiteljsko pravo
 • statusno pravo
 • radno pravo
 • postupci naknade štete
 • postupci osiguranja
 • ovršni postupci

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl. iur. 2009.
 • Ministarstvo pravosuđa, pravosudni ispit, 2012.

Jezici

Engleski